Museum en zorg onder één dak

In de Buurderij maakt  de Stichting Agrarisch Museum “De Lage Hof” werk van ondersteuning en integratie van kwetsbare burgers. Door middel van dagbesteding voor ouderen uit de buurt in een authentieke boerderijsfeer, door educatie en beleving van vroeger tijden in het streekeigen agrarisch bestaan.

Door de combinatie van museum, wonen en zorg zijn er vele vormen van terugdenken mogelijk: het op een min of meer levendige en gevoelige wijze ophalen van of verwijlen bij herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden.

Ouderen met dementie kunnen in het eerste stadium van hun ziekte nog redelijk tot goed vertellen over vroeger. Reminiscentie doet een beroep op wat die oudere nog kan. Voor ouderen die hun oriëntatie in het heden kwijt zijn, kan de oriëntatie op het verleden zorgen voor meer grip op het leven en hun welbevinden bevorderen.

Het historisch perspectief is ook voor jongeren van belang. Door het wegvallen van het contact met de grootouders is veel jongeren de kans ontnomen hun wereld in een historisch perspectief te plaatsen. Ouders voorzien hier vaak niet in. Inzicht in de leefwereld van hun grootouders kan die leemte opvullen.